Bitcointhailand มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันความรู้และเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin ให้คนไทยด้วยการอธิบายให้เข้าใจง่าย

ต้องขอขอบคุณ Greg Walker ผู้ก่อตั้ง learnmeabitcoin ที่อนุญาตให้ทางเราแปลบทความเป็นภาษาไทยเพื่อนำความรู้มาแบ่งปันสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ Bitcoin

หากต้องการติดต่อเราสามารถติดต่อได้ผ่านทางหน้า Contact

 

Bitcoin(1400 × 1400px)