Category Archives: Transaction

Output คืออะไร?

output

ข้อมูล Output คือ Bitcoin จำนวนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในรายการธุรกรรม Bitcoin แต่ละข้อมูล Output จะมี Lock ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถนำมาใช้เพียงแค่เป็นข้อมูล Input ในอนาคตโดยคนที่เข้ามาปลดล็อก

Bitcoin Transaction Data คืออะไร?

transaction-data

การทำธุรกรรม Bitcoin จะเป็นกลุ่มของข้อมูลที่อธิบายการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เท่านั้น
จะต้องมีการป้อนข้อมูล input เพื่อที่จะสร้างข้อมูล Output ที่จะแสดงออกมา