รายการธุรกรรมของ Bitcoin ทำงานอย่างไร

transactions-cover-photo

รายการธุรกรรมของ Bitcoin คืออะไร?

รายการธุรกรรมของ Bitcoin คือกลุ่มของข้อมูล

ข้อมูลนี้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนที่ถูกส่งไป บัญชีผู้ใช้งานที่ได้ส่งไปและบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับ 

01-transaction-table

นี้คือข้อมูลพื้นฐาน เพราะฉะนั้นจึงสามารถแสดงเป็นข้อมูลง่ายๆ เพียงบรรทัดเดียว 

และเมื่อคุณสร้างรายการธุรกรรม คุณสามารถส่งข้อมูลรายการธุรกรรมนี้เข้าไปในเครือข่าย Bitcoin ได้ 

ในท้ายที่สุดแล้ว Node ใด Node หนึ่งบนเครือข่ายก็จะขุดรายการธุรกรรมเข้าไปในบล็อกและบล็อกนี้ (ที่มีรายการข้อมูลธุรกรรมของคุณ) ก็จะเพิ่มเข้าไปในไฟล์ที่จัดเก็บรายการธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้ว (Blockchain)

04-transaction-table-data-network-mined

และนั้นก็คือทั้งหมดของรายการทำธุรกรรม Bitcoin ป้องข้อมูลบรรทัดเดียวเข้าไปในเครือข่าย Bitcoin และรอให้ถูกขุดเข้าไปบน Blockchain

การทำรายการธุรกรรมของ Bitcoin ทำงานอย่างไร?

ที่อยู่(address) Bitcoin ก็เหมือนเลขบัญชีผู้ใช้งานที่ถือ Bitcoin 

แต่เมื่อคุณสร้างรายการธุรกรรมขึ้นมา มันไม่เหมือนกับการเอาจำนวนเหรียญออกจากหม้อหนึ่งแล้วเอาไปใส่อีกหม้อหนึ่ง

pot

แต่จริงๆแล้วที่อยู่หรือ Address จะเก็บข้อมูลของการทำธุรกรรมที่ได้รับมา  

เพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการที่จะส่ง Bitcoin คนอื่น คุณจะดึงจำนวนของเหรียญทั้งหมดที่คุณได้รับมา และใช้มันในการส่งจำนวนใหม่ไปยังที่อยู่ใหม่

และเมื่อมีใครสักคนต้องการจะส่ง Bitcoin ไปให้คนอื่น พวกเขาจะใช้จำนวน Bitcoin ทั้งหมดที่ได้รับมาในรูปแบบเดียวกัน

เพราะฉะนั้นหากคุณได้รับ Bitcoin มาหลายรอบ คุณก็ใช้จำนวนเหรียญที่ได้รับมาหลายรอบนั้นในการสร้างจำนวนเหรียญรอบใหม่และส่งให้คนอื่น

นี้คือวิธีการทำงานในการทำธุรกรรมของ Bitcoin

แต่เดี๋ยวก่อน 

“หากมีจำนวนรอบที่ได้รับ Bitcoin มากกว่าจำนวนที่เราต้องการจะส่งล่ะ?”

เป็นคำถามที่ดีมาก ยกตัวอย่างเช่น (เป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยๆ) คุณแค่เพิ่มข้อมูล Output เข้าไปในรายการธุรกรรมและส่งอันใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมกลับมาหาตัวคุณเอง

นี้อาจจะดูประหลาดสักหน่อยในตอนแรก ผมรู้ แต่มันเป็นวิธีที่โปรแกรมเลือกดำเนินการ เพราะฉะนั้นควรจะชินเอาไว้ 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น

สรุป

  1. คุณต้องมีที่อยู่ (address) ของ Bitcoin จากนั้น Bitcoin จะเข้าสู่ที่อยู่นั้นในรูปแบบของรอบ เรียกว่าข้อมูล Output 
  2. รายการธุรกรรม Bitcoin เป็นกระบวนการที่จะใช้ข้อมูล Output เหล่านี้ (ให้เป็นข้อมูล Input ใส่เข้าไปในรายการธุรกรรม) เพื่อสร้างข้อมูล Output ใหม่ของที่อยู่ (address) ของผู้อื่น 
  3. ทั้งหมดนี้สามารถแสดงมาเป็นข้อมูลเพียง 1 บรรทัดได้
10-address1-address2-change-data

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูล Output ทำงานอย่างไร สามารถอ่านต่อได้ที่ Output

ทำไมคนอื่นจึงไม่สามารถนำ Bitcoin ของเราไปใช้ได้?

หรือในทางกลับกัน 

“หากการทำรายการธุรกรรมคือการป้อนข้อมูลง่ายๆ เพียงบรรทัดเดียวเข้าไปบนเครือข่าย Bitcoin ทำไมคนอื่นจึงไม่สามารถสร้างรายการธุรกรรมที่รวมที่อยู่ของฉันเข้าไปและส่ง Bitcoin ไปยังที่อยู่ (address) ของพวกเขาได้ล่ะ?”

คำตอบคือ: เพราะว่าข้อมูล Output ของแต่ละรายการธุรกรรมมีการล็อกเอาไว้ 

11-output-locks

และหากคุณสร้างรายการธุรกรรมขึ้นมาโดยไม่ได้ปลดล็อกข้อมูล Output เหล่านี้ก่อน Node ของเครือข่าย Bitcoin ก็จะปฏิเสธรายการธุรกรรม 

แต่โชคดีสำหรับคุณ ที่อยู่ (address) Bitcoin ของคุณจะมาพร้อมกับ Private Key 

13-address-key

เพราะฉะนั้นหากคุณส่ง Bitcoin ไปที่ใดที่หนึ่ง คุณจะใช้ Private Key นี้เพื่อปลดล็อกข้อมูล Output ที่อยู่ในที่อยู่ (address) ของคุณ

หลังจากที่ปลดล็อกข้อมูล Output ที่คุณต้องการจะใช้ รายการธุรกรรมจะได้รับการยอมรับและถูกส่งต่อไปโดย Node ที่อยู่บนเครือข่าย Bitcoin 

15-output-locks-accepted

และนี่คือการทำงานของการทำรายการธุรกรรมของ Bitcoin 

Source: learnmeabitcoin.com/beginners/transactions